MLS Football Jersey
Čt. Čvn 20th, 2024
Od 25. dubna do 1. května je v zemi 22. týden publicity „Profesionální prevenci nemocí“.Reportér se z Národního výboru pro zdraví a zdraví dozvěděl, že „klasifikace a katalog“ onemocnění profesních onemocnění byla v zásadě určena a práce na úpravě adresáře se v souladu s předepsanými postupy zrychluje.
Plány katalogu profesionálních nemocí přidat nové nemoci
V podstatě určené
„Profesionální zákon o prevenci a kontrole nemocí“ mé země jasně stanoví, že nemoci z profesních onemocnění odkazují na nemoci způsobená firemními, institucemi a jednotlivými hospodářskými organizacemi v důsledku kontaktu s prachem, radioaktivními látkami a dalšími toxickými a škodlivými látkami v profesních činnostech.Současná „klasifikace a katalog“ v mé zemi zahrnuje 132 nemoci z 10 kategorií.Společná onemocnění, jako je bolest zad a krční spondylóza v profesionálních skupinách Obtížnost.
Podle příslušné osoby odpovědné za Národní komisi pro zdraví od roku 2020 zorganizovala Národní komise pro zdraví a zdraví příslušné jednotky k rozvoji souvisejícího předběžného výzkumu, návštěvy zaměstnavatelů, diagnostických institucí pro nemoci a poslouchají názory různých relevantních stran na Úpravy úpravy adresáře atd. A organizujte profesionální instituce.Úpravy katalogu nemoci v zaměstnání je obecně dodržováno principy postupného pokroku a stálého pokroku.
Přizpůsobit se úrovni hospodářského a sociálního rozvoje v mé zemi;
Zaměřit se na klíčové profesionální skupiny;
V zásadě nezvyšují míru pojištění pracovních úrazů zaměstnavatele.
Onemocnění související s prací, která nejsou zahrnuty do klasifikace nemocí a katalogů při práci, se doporučuje, aby pro pracovníky prováděly pravidelné zdravotní inspekce a zlepšily pracovní prostředí a podmínky.
Zaměstnavatelé nemohou zkontrolovat zdravé fyzické vyšetření
Náhradní zkouška zdraví při práci
Průzkum současné situace rizik onemocnění profesních onemocnění ukazuje, že 40%pracovníků v průmyslových podnicích je vystaveno různým rizikům onemocnění profesních onemocnění.Zaměstnavatelé nemohou nahradit inspekce zdravotních inspekcí obecnými zdravotními zkouškami.Položky a cykly lékařského vyšetření Labouru jsou úzce spojeny s rizikovými faktory.
Podle příslušné osoby, která má na starosti, je obecná lékařská zkouška na základě osobního zdraví fyzické vyšetření. se výrazně liší od objektů, účelů, organizačních formulářů, právního základu, cyklu fyzického vyšetření, technických požadavků, závěrů a metod zpracování.
Wang Yongyi, hlavní lékař onemocnění profesních onemocnění a jednání o prevenci nemocí v pracovním onemocněním: Pro populace profesních obyvatel musí existovat silný pocit sebepochopení v prevenci nemocí při práci. Musíte provádět zdravotní zkoušky, včetně práce, včetně úlohy před úlohou a rehabilitace by měla být prováděna včas, aby byla chráněna vaše legitimní práva a zájmy.
Národní komise pro zdraví a zdraví poukázala na to, že prostřednictvím cílených tříúrovňových preventivních opatření se může efektivně vyhýbat chorobám profesních onemocnění.
První prevence úrovně, známá také jako příčina příčiny, je zásadně eliminovat nebo kontrolovat poškození pracovníků, jako je zlepšení výrobní technologie, racionálně pomocí ochranných zařízení a osobní ochranné potřeby.
Druhá úroveň prevence, známá také jako prevence nemoci, je sledování zdraví pracovníků, kteří posílili škodlivé faktory nemocí z povolání, jako jsou pravidelné zkoušky na zdraví při práci a včasná detekce poškození zdraví, profesní nemoci a profesní tabu , za účelem řešení účinné léčby v čase, efektivní léčebné podstaty
Prevence třetí úrovně, známá také jako klinická prevence, se týká aktivní léčby pracovníků, kteří trpí nemoci v zaměstnání a přijímají různá opatření k podpoře rehabilitace.
Zpráva/zpětná vazba

Related Post

MLS Football Jersey